Podsumowanie projektu w Białowieży

W Białowieży, 16 maja, odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”. Na spotkanie przybyli licznie przedstawiciele wszystkich partnerów – beneficjentów, a także pracownicy instytucji związanych z ochroną przyrody w regionie, szczególnie z ochroną żubra, oraz reprezentanci innych ośrodków.

Projekt trwał od maja 2011 roku i formalnie kończy się 31 maja br., ale wszystkie zaplanowane zadania zostały już wykonane i trwa obecnie końcowe rozliczanie wydatków.

Konferencję otworzyli prof. Wanda Olech, kierownik Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW, koordynator projektu, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Mirosław Stepaniuk i wicedyrektor Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Marek Masłowski.

Efekty projektu są imponujące, o czym mówiła w referacie wstępnym prof. Wanda Olech. Na ochronę żubrów w wolnych stadach żyjących w puszczach Białowieskiej, Boreckiej i Knyszyńskiej przeznaczono w ciągu trzech lat ponad 12,649 mln zł – większość pochodziła z funduszy europejskich, a w 15% projekt dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze te pozwoliły na wykonanie wielu prac, które bez takiego zastrzyku finansowego albo w ogóle nie mogłyby być przeprowadzone, albo zrobione byłyby w mniejszym zakresie i w dużo dłuższym czasie.

Koordynator działań na obszarze Puszczy Białowieskiej, czyli nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka oraz w Białowieskim Parku Narodowym – Jerzy Dackiewicz – przedstawił krótko historię powrotu żubrów do Puszczy, a następnie omówił dokonania w poszczególnych nadleśnictwach i Parku. Zakup paszy, wykaszanie śródleśnych łąk, zakładanie sadów na potrzeby żubrów, opieka weterynaryjna i zakup leków,wyposażenie gabinetu weterynaryjnego, budowa nowych brogów i oczek wodnych, modernizacja zagród hodowlanych, minimalizowanie szkód powodowanych przez żubry na prywatnych terenach poprzez dzierżawienie łąk od rolników, a także poprawa warunków prowadzenia Księgi Rodowodowej Żubrów i digitalizacja danych – to w największym skrócie lista wykonanych w projekcie prac.

O działaniach w Puszczy Boreckiej, w Nadleśnictwie Borki powiedział nadleśniczy Piotr Gawrycki. Były one podobne jak u innych partnerów, szczególną uwagę nadleśniczy zwrócił więc m.in. na remont i modernizację zagrody pokazowej żubrów w Wolisku, co już bardzo się przydało, oraz na nowo zbudowaną stylową bramę wiodącą do zagrody i obszerną drewnianą wiatę, gdzie turyści mogą odpocząć. W Nadleśnictwie Borki wykonano też w ostatnich dniach (prace ukończono 14 maja) utwardzenie miejsca do przechowywania pasz, co zapobiegnie jej stratom, a także zamontowano maty dezynfekcyjne przy bramach wejściowych do zagrody pokazowej, pozwalające ograniczyć przenoszenie patogenów na kołach pojazdów obsługi oraz obuwiu zwiedzających.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki z Puszczy Knyszyńskiej, Waldemar Sieradzki zaprezentował zabawny, primaaprilisowy film związany z puszczańskimi żubrami, ale nie zabrakło oczywiście informacji o działaniach w projekcie.

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkało się wystąpienie wicedyrektora BPN, Aleksandra Bołbota, na temat monitoringu żubrów przy użyciu obroży telemetrycznych. Dane uzyskiwane z pomiarów przyniosły już m.in. wiele ciekawych informacji dotyczących szlaków wędrówek żubrów i ich preferencji siedliskowych.

Prof. Wanda Olech, na zakończenie części referatowej, przedstawiła plany dotyczące strategii dalszej ochrony żubrów na północnym wschodzie naszego kraju. Rozpoczyna się obecnie realizacja projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”, przewidzianego na lata 2014–2016 i bardzo wysoko ocenionego przez komisję przyznającą środki z tzw. funduszy norweskich. Celem jest zapewnienie rozwoju i trwałości populacji żubra na tych terenach. Koordynatorem jest SGGW, a partnerami nadleśnictwa: Augustów i Płaska w Puszczy Augustowskiej, Borki i Czerwony Dwór w Puszczy Boreckiej, Białowieża, Browsk i Hajnówka w Puszczy Białowieskiej, Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia w Puszczy Knyszyńskiej, Gołdap w Puszczy Rominckiej, partnerem jest także Białowieski Park Narodowy. – Wszystko co robiliśmy w tym projekcie i co robimy także w innych, przez nas prowadzonych, służy temu, by żubrom było lepiej. Chciałabym, żeby żubr stał się kiedyś w Polsce zwierzęciem powszechnym i żeby żyło ich u nas około 2 tysięcy – powiedziała prof. Olech. Myśli się o utworzeniu nowego niewielkiego stada w Puszczy Augustowskiej, a w dalszej przyszłości być może także w Puszczy Rominckiej.

Po południu uczestnicy konferencji podsumowującej projekt in situ mogli przejść nową ścieżką edukacyjną z tablicami informacyjnymi w Nadleśnictwie Browsk i obejrzeć panoramę łąk i nowych sadów założonych z myślą o żubrach z wieży widokowej zbudowanej w ramach projektu. Zwiedzili także Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.