Plany beneficjentów projektu

W ostatnim roku trwania projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia” podejmowanych będzie wiele różnorodnych działań, najlepiej służących zwierzętom i opiece nad nimi. Wiele już zrobiono, a oto – w skrócie – najistotniejsze zamierzenia poszczególnych beneficjentów.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Przeprowadzone zostaną remonty ogrodzeń w rezerwatach żubrów (4 km płotów szczelnych, impregnacja 2 tys. m bież.), wymiana ogrodzeń siatkowych. Powstaną dwa pomosty widokowe. Na terenie BPN zbudowana będzie odłownia, powstaje także zagroda kwarantannowa. Trwa nabór podań do dzierżawy łąk w celu uzyskania paszy dla żubrów.

W ramach projektu finansowane są zadania redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów. Wczesną jesienią będzie wydany i rozesłany kolejny tom Księgi (za rok 2012).

NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

W ramach poprawy bazy pokarmowej żubrów będą pielęgnowane założone dla żubrów śródleśne sady owocowe i wykaszana trawa w ich międzyrzędziach. Zostanie utworzone oczko wodne – wodopój. Trwa budowa 4 brogów, w sezonie koszone będą łąki i gromadzone siano dla potrzeb zimowego dokarmiania.

NADLEŚNICTWO BROWSK

Dużą wagę przykłada się do edukacji społeczności lokalnych i promowania zrównoważonej turystyki: planowana jest budowaścieżki edukacyjnej poświęconej żubrowi, prowadzi się zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat żubrów, informacje o żubrze oraz o samym projekcie przedstawiane są także na naradach leśniczych. Na potrzeby żubrów powstaną 3 ha sadów owocowych, zadba się o przygotowanie siana i rozwiezienie pasz.

NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA

W końcu roku zakończyła się budowa 4 brogów, przez całą zimę wykładano karmę dla żubrów, obecnie trwa kompletowanie dokumentacji dotyczącej budowy czterech oczek wodnych. Powstaną prawdopodobnie we wrześniu, gdy ich tworzenie nie będzie kolidowało z sezonem lęgowym ptaków.

NADLEŚNICTWO BORKI

Do najważniejszych zadań należy odtworzenie 130 km rowów melioracyjnych w celu poprawy stosunków wodnych i jakości środowiska na terenie nadleśnictwa (prace są w trakcie realizacji), trwa naprawa wybudowanych już brogo-paśników. Na początku maja zostanie udostępniona dla turystów zagroda pokazowa żubrów w Wolisku, która – w ramach projektu – przeszła gruntowną modernizację i obecnie trwają prace nad jej wyposażeniem.

NADLEŚNICTWO SUPRAŚL

Tej zimy założono obroże z nadajnikami GSM 5 żubrom (jedną już w bieżącym roku) i za pośrednictwem sieci komórkowej i internetu prowadzi się obserwacje rozmieszczenia zwierząt. Trwa ponadto stały, bezpośredni monitoring żubrów w terenie. Ponadto, tradycyjnie, będą wykaszane łąki (ok 120 ha), gromadzona pasza dla żubrów oraz prowadzone prace budowlano-remontowe przy paśniko-magazynach.

NADLEŚNICTWO KRYNKI

Kończy się zimowe dokarmianie żubrów w 4 punktach dokarmiania i trwa monitoring zwierząt. W bieżącym roku planowane jest wykonanie przegrodzenia na 3-kilometrowym odcinku drogi Krynki – Supraśl, by uniemożliwić żubrom wychodzenie na drogę i przechodzenie z lasu na pola. Tak jak wcześniej, zagospodarowywane będą łąki, powstaną nowe paśniki. W ramach wzbogacania puli genowej żubrów w Puszczy Knyszyńskiej do zbudowanej w ub. roku zagrody kwarantannowej przyjedzie nowy żubr (byk), który następnie zostanie wypuszczony.

NADLEŚNICTWO WALIŁY

W ciągu zimy 2012/2013 wyłożono 5 ton karmy, w lecie zostanie wykoszonych 17,8 ha łąk w celu zgromadzenia paszy dla żubrów.

NADLEŚNICTWO ŻEDNIA

Trwać będzie kończenie prac rozpoczętych w ubiegłym roku, związanych z budową oczek wodnych – wodopojów, brogów do przechowywania paszy i paśników. W miejscach dostępnych dla turystów pojawią się 4 nowe tablice informacyjne na temat ochrony żubrów i projektu.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.