Kontakt

Projekt koordynuje Biuro Projektów Środowiskowych

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Adres ul. Ciszewskiego 8 pok.32,
02-786 Warszawa

tel. (022) 5936587
fax (022) 5936576

Zespół koordynujący Projekt:
Koordynator Projektu:
Dr hab. Wanda Olech-Piasecka, profesor SGGW
(e-mail: Wanda_Olech@sggw.pl)
Z-ca koordynatora Projektu:
Mgr inż. Krystyna Cielniak
(e-mail: Krystyna_Cielniak@sggw.pl)
Z-ca koordynatora Projektu:
Mgr inż. Jerzy Dackiewicz
(e-mail: bison@bpn.com.pl)

Możliwość komentowania jest wyłączona.